O PROJEKCIE

W ostatnich latach bardzo dużo mówi się o potrzebie ochrony środowiska, edukacji ekologicznej, promowaniu ekologicznego stylu życia, a to dlatego, ze nasza planeta bardzo potrzebuje naszej pomocy w tym zakresie. Zmiany klimatu, które obecnie zachodzą na Ziemi, kolejne rekordy temperatur, susze - sprawiają, że nasza planeta „płonie”. „To co miało być ekstremalnym scenariuszem przyszłości, właśnie ma miejsce, na naszych oczach.” [@mlodziezowystrajkklimatyczny – Instagram] Sytuacja jest bardzo trudna, jednak wciąż nie jest za późno na działanie. Mamy wpływ na środowisko w każdej godzinie i poprzez codzienne wybory kształtujemy jakość naszego życia. Tylko od nas zależy, czy świadomie obchodzimy się z wodą i energią, czy dokonujemy dobrych konsumenckich wyborów, czy nasz balkon jest mini ogródkiem porośniętym kwiatami, warzywami czy też samym betonem. Często nie mamy świadomości, jak niewiele potrzeba, aby dokonać zmian. Jak niewiele potrzeba, aby uratować naszą planetę przed katastrofą. Dlatego też od najmłodszych lat trzeba pokazać dzieciom, co mogą zrobić, na co mają wpływ, jak mogą korzystać z zasobów w sposób zrównoważony. Cieszmy się wraz z dziećmi naszym środowiskiem i troszczmy się o nie, dajmy dobre wzorce. Z tą myślą powstał Projekt „Bądź superbohaterem – ocal Ziemię”, który przeznaczony jest dla uczniów klas 0 i I szkoły podstawowej. Jego celem jest propagowanie wśród najmłodszych tematyki dotyczącej ekologii i ochrony środowiska naturalnego Ziemi, oraz związku człowieka ze środowiskiem, w którym żyje. Realizacja projektu odbywać się będzie w formie zajęć dydaktycznych, warsztatów, udziału w akcjach ekologicznych, oraz spacerów. Realizacja projektu odbywać się będzie na terenie ZSP nr 1 we Włocławku. Weźmie w nim udział jedna klasa 0 i pięć klas I - łącznie 132 dzieci.

Client Portal | Internal Tools | Web App Builder | Free Website Builder Made with Softr