OWADY ZAPYLAJĄCE

TAJEMNICZE ULE - ŻYCIE PSZCZÓŁ Zajęcia prowadzone przez Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej. Celem zajęć było uświadomienie uczniom znaczenia owadów w procesie zapylania oraz konieczności ochrony zapylaczy.

Our awesome features

Poprzez dopasowane do grupy wiekowej metody uczniowie poznali najważniejsze zapylacze, dowiedzieli się w jaki sposób zapylają one kwiaty, ile roślin użytkowych jest zależnych od nich, dlaczego zapylacze są zagrożone i jak możemy je chronić - źródło: Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej. Podczas zajęć mieli również okazję pomalować farbami gipsowe figurki owadów.

Client Portal | Internal Tools | Web App Builder | Free Website Builder Made with Softr