SPOSOBY REALIZACJI PROJEKTU

Projekt będzie realizowany poprzez prowadzenie zajęć edukacyjnych o tematyce ekologicznej, wyszczególniony w ośmiu modułach. Część z modułów będzie realizowana przy współpracy z miejskimi placówkami, m.in. Saniko i WCEE. Klasy będą również brały czynny udział w akcjach i działaniach ekologicznych organizowanych przez szkołę. Podczas zajęć dzieci będą wykonywały prace plastyczne o tematyce ekologicznej i będą zachęcane do brania udziału w konkursach plastycznych organizowanych na terenie całego kraju. Z okazji Dnia Ziemi planowany jest bal, którego tematem przewodnim będą stroje z przedmiotów przeznaczonych do recyklingu. Kolejny pomysł w ramach projektu to "Wędrująca książka" polegający na czytaniu książek o tematyce ekologicznej z możliwością wypożyczenia książki do domu. Po ukończonym module dzieci dostaną do domu ulotki z ciekawostkami i poradami w omawianej tematyce. Na zakończenie projektu odbędzie się konkurs wiedzy ekologicznej. Do wykorzystania podczas codziennych zabaw/przerw będą również gry edukacyjne/puzzle o tematyce ekologicznej. Marzy nam się również założenie szkolnego ogródka. Jednak będzie to zależne od pozyskanych funduszy.

Client Portal | Internal Tools | Web App Builder | Free Website Builder Made with Softr