ZNACZENIE WODY W PRZYRODZIE

Ziemia - niebieska planeta Celem ogólnym zajęć będzie uświadomienie uczniom znaczenia wody w codziennym życiu, ukazanie problemów z niedostatkiem wody pitnej na świecie i jej zanieczyszczeniu.

Our awesome features

Cele szczegółowe - uczeń/uczennica: - wie, dlaczego Ziemia nazywana jest niebieską planetą, - wie, że większość wody, to woda słona, - wie, do czego zużywamy wodę w życiu codziennym, - wie, dlaczego należy oszczędzać wodę, - potrafi wymienić sposoby oszczędzania wody, - wie, skąd pochodzi woda z kranu i dokąd trafia, - wymienia domowe sposoby zanieczyszczenia wody, - wie jakie jest znacznie wody w codziennym życiu W trakcie zajęć dzieci dowiedzą się czemu Ziemia nazywana jest "niebieską planetą". Podczas doświadczenia będą mieli okazję zobaczyć, jak niewielka ilość wody spośród tej znajdującej się na Ziemi nadaje się do spożycia. Porozmawiamy o tym, do czego wykorzystujemy wodę na co dzień, jak dużo jej zużywamy i co najważniejsze w jaki sposób możemy ją zaoszczędzić podczas codziennych czynności. Podczas "burzy mózgów" spróbujemy wymienić sobie momenty, w których sami zanieczyszczamy wodę i znaleźć odpowiedź na pytanie: "Jak to się dzieje, że woda z kranu jest czysta?". Dzieci dowiedzą się, co dzieje się z wodą , po spłynięciu do odpływu i będą miały okazję same oczyścić wodę podczas przeprowadzonego doświadczenia. Nie zabraknie również zabaw matematycznych, ruchowych i łamigłówek. Z pewnością po zajęciach zostaną "Przyjacielem wody".

Znaczenie wody w przyrodzie

Zdjęcia z zajęć.

Client Portal | Internal Tools | Web App Builder | Free Website Builder Made with Softr